O azylu Heidrún

Azyl Heidrún se nachází v malé a kouzelné vesničce Ostrov, mezi Příbramí a Březnicí, v kraji drsném, leč dlouho obývaném, již Keltové zde rýžovali na potocích zlato.

Heidrún, nebeská koza. Okusuje listoví posvátného stromu světa a z jejího vemínka prýští medovina, kterou pijí zemřelí bojovníci ve Valhalle, síni padlých.

Původní myšlenka pořídit si pár oveček na vypásání louky se postupně proměnila v záměr poskytnout útočiště zvířatům, která by jinak čekal neveselý osud. Čím více času jsem se zvířaty trávila, tím silnější potřebou zvířeckoprávního aktivismu jsem byla plněna. Stále méně jsem chápala většinový přístup ke zvířatům, lidskou neschopnost vnímat hloubku citového života zvířat. Dvouproudé myšlení, které část zvířat vnímá jako mazlíčky, část jako věci, produkty beze jména a bez duše. A tak se zrodil azyl Heidrún.

V současné době tu má domov 11 koček, 5 ovcí, 3 kozy a 3 prasátka. Více o nich naleznete TADY.